Nieuws

De Wijngaard start een Peuter Kleuter Groep


Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2020 10:45.

Als Kindcentrum zijn we op zoek naar een structuur waarbij kinderen zich vanaf 0 jaar ononderbroken kunnen ontwikkelen. Tevens willen we dat de overgang tussen de opvang en school zo soepel mogelijk verloopt.

Door vanaf januari te starten met een Peuter Kleuter Groep (PKGG) proberen we antwoord te geven op bovenstaande punten. In de PKG zitten zowel 3- als 4-jarigen.

De selectie van de groep 3-jarigen gebeurt door medewerkers van de opvang en door medewerkers van school. Tevens worden ouders hierbij betrokken. Selectiecriteria:

- ontwikkeling (taal, rekenen, SEO, motoriek, etc)
- groepsgrootte

Deze afstemming zal wekelijks plaatsvinden. De ene week kunnen er dus meer 3- jarigen in de PKG zitten dan de andere week.

Bij bovenstaande geldt voor alles: Waar is het kind het beste mee gebaat.
Wat we beslist niet willen: “Vervroegd schooltje spelen”

Op dit moment zijn we druk in de weer om alle puntje op de i te zetten. Middels een informatieavond die op 25 november plaatsvindt worden desbetreffende ouders verder geïnformeerd.

Kindcentrum De Wijngaard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!