Nieuws

Certificering ouderbetrokkenheid 3.0 en gezonde school wordt feestelijk gevierd.


Laatst bijgewerkt op: 16 juni 2015 11:43.

Balkunstenaar onthult bijzondere bordjes.....

Sinds maandag 8 juni prijken er twee nieuwe bordjes op de gevel van de school. Een daarvan is voor het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0! Dit betekent dat Kindcentrum De Wijngaard een nauwe samenwerking nastreeft met ouders en op deze manier bouwt aan de ontwikkeling van de school. Tegelijkertijd kreeg De Wijngaard het predicaat Gezonde school. De school kreeg dit na het afronden van de Kanjertraining die leidt tot een veilig pedagogisch klimaat.
De bordjes werden op spectaculaire wijze onthuld. Freestyler Josh hield een voetbal omhoog, liep zo naar de bordjes, knipte een lint door en liep weer terug naar het podium. Nog steeds zonder dat de bal de grond raakte.

Na de spectaculaire onthulling konden de kinderen zelf hun talent laten zien: Wijngaards got talent. Het was een middag met een gouden randje.

Kindcentrum De Wijngaard biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!