Tussenschoolse opvang

Wilt u uw kind(eren) aanmelden voor overblijven/ tussenschoolse opvang (tso)? Vraag dan per mail gebruikersnaam en wachtwoord aan via Arjette Eenkhoorn. Naam en groep van uw kind vermelden, dan krijgt u de benodigde gegevens z.s.m.
gemaild. Mail tso: tsodewijngaard@telfort.nl

Voor meer informatie: zie onze nieuwsbrief.
Met inloggegevens kunt u uw kind aanmelden via www.dewijngaard.donkworks.nl

Kindcentrum De Wijngaard biedt passend onderwijs
op de basisschool!