Gepersonaliseerd / Digitaal onderwijs voor ieder kind

We geven onderwijs in een veilige en leerrijke omgeving.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden op hun eigen niveau en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor moeten zij en de leerkrachten wel kunnen beschikken over de juiste instrumenten. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen.

De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen hierdoor naar een reguliere basisschool blijven gaan. Zo hebben ze de beste kansen op de juiste vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Kindcentrum De Wijngaard biedt passend onderwijs
op de basisschool!